Lista pojedinaca

Izaberi slovo da vidiš porodice čije prezime počinje sa tim slovom.
A | B | Ć | Č | D | F | H | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | Z

PrezimeSURNPojedinci
1MahmutovićMAHMUTOVIĆ2
2MašićMAšIĆ6
3MerdanićMERDANIĆ2
4MiskićMISKIĆ8
5MizićMIZIĆ2
6MuharemovićMUHAREMOVIĆ3
7MujakićMUJAKIĆ1
8MujetićMUJETIĆ5
9MusićMUSIĆ12
10MušićMUšIĆ1
   Ukupno pojedinaca: 42
Ukupan broj prezimena: 10